František Dobiáš: Až do konce radostná a důvěřivá naděje

František Dobiáš,

evangelický farář v Semtěši,

vydal 1. 1. 1942 Alfrédu Bartošovi, Josefu Valčíkovi
a Jiřímu Potůčkovi nepravé křestní listy.

Prošel trojím peklem.

 


 


Links:

http://zavodsky.webz.cz
http://mjhus.wz.cz/
http://tuma-prelouc.wz.cz
http://chvojka.webz.cz/
http://oberfeld.wz.cz

http://krizenecky.webz.cz
http://kolin-battle.czechian.net
http://orloj.webz.cz
http://kostel-evang.webzdarma.cz/index.html